CO2-emissie De Hoop Terneuzen 2018

Klik voor vergroting

Er is een grote daling te zien van de uitstoot CO2 in 2018 ten opzichte van 2017. Dit komt doordat alle bedrijven van Groep De Hoop vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar elektriciteit afnemen middels groene stroom. Om precies te zijn, windkracht. Er is hierdoor geen CO2 uitstoot bij de afname van elektriciteit en dit zorgt dus voor een daling van de CO2 emissie van 40% ten opzichte van 2017 en 56% ten opzichte van het startjaar 2010.

 

De Hoop Terneuzen registreert sinds 2010 de CO2-uitstoot van al haar activiteiten. Bij de registratie wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende sectoren en de directe emissies (scope 1, bijvoorbeeld het verstoken van gas) en de indirecte emissies (scope 2, bijvoorbeeld het verbruik van elektra). Ook hier is te zien dat er een grote daling is in 2018 ten opzichte van 2017, met betrekking tot de CO2 uitstoot van elektriciteit. Door deze herverdeling wordt het brandstofverbruik het onderdeel met de grootste CO2 uitstoot.

 

De CO2-uitstoot van De Hoop Terneuzen is voor een groot deel afhankelijk van de intensiteit van haar activiteiten. Daarom wordt er naast de absolute emissies ook gekeken naar relatieve emissies en per m3 beton.

 

De betonmortelsector laat in 2018 een lichte daling zien van de CO2-emissie ondanks dat de productie is toegenomen. Er kan dus gesteld worden dat er meer energiezuinig is geproduceerd.

 

Bekijk de infographic met inzichten in de CO2-emissie van De Hoop Terneuzen.