CO2-emissie De Hoop Terneuzen

Klik voor vergroting

De Hoop Terneuzen registreert sinds een aantal jaren de CO2-uitstoot van al haar activiteiten. Bij deze registratie wordt een onderscheid gemaakt in de verschillende sectoren en de directe emissies (scope 1, bv. brandstof) en de indirecte emissies (scope 2, bv. elektraverbruik). Groep De Hoop heeft de ambitie uitgesproken om in de periode 2010-2020 de CO2-uitstoot met 20% te reduceren.

 

De CO2-uitstoot van De Hoop Terneuzen is voor een groot deel afhankelijk van de intensiteit van haar activiteiten. Daarom wordt er naast de absolute emissies ook gekeken naar relatieve emissies en per m3 beton.

 

In 2015 is de totale CO2-uitstoot licht gestegen door een uitbreiding van de activiteiten in de betonmortelsector. De reductie t.o.v. 2010 is nog steeds aanzienlijk.

 

De betonmortel- en betonwarensector zijn in 2015 samen verantwoordelijk voor meer dan 60% van de totale CO2-uitstoot. Reden te meer om de emissie inzichtelijk te maken per geproduceerde m3 beton. Zowel de betonmortel- als de betonwarensector laten in 2015 een daling zien van de CO2-uitstoot per m3 beton. Dit is mede te danken aan gedane investeringen.

 

Bekijk de infographic met inzichten in de CO2-emissie van De Hoop Terneuzen.