De Hoop Betonmortel ISO14001 gecertificeerd!

Klik voor vergroting

Terneuzen – De Hoop Betonmortel is vanaf heden gecertificeerd volgens ISO14001 ‘milieuzorgsysteem’. In december bezochten twee auditoren van Kiwa onze vestiging in Terneuzen en constateerde dat De Hoop Betonmortel structureel werkt volgens de eisen gesteld in de ISO14001 norm.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is reeds lange tijd verankerd in de organisatie en in Terneuzen werken we al langer volgens de richtlijnen van het ISO14001 managementsysteem. Om de klanten tegemoet te komen is dit jaar besloten de organisatie ook daadwerkelijk te certificeren volgens ISO14001.

 

Een veel gehoorde opmerking van de auditoren was dat onze productieprocessen dusdanig zijn ingericht dat restafval, verspilling en milieurisico’s tot een minimum zijn teruggebracht. Produceren met een lage milieubelasting dus. Dit geldt eveneens voor het blijvend verbeteren van onze betonmengsel en het toepassen van secundaire grondstoffen.

 

ISO14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties. Bij het behalen van het certificaat concludeerde de auditor dat De Hoop Betonmortel haar milieurisico’s beheerst, voldoet aan de wet- en regelgeving en streeft naar een permanente verbetering van de milieuprestaties. Product- en milieu-ontwikkelingen gaan door en daar willen wij actief ons steentje aan bij blijven dragen.