De Hoop Bouwgrondstoffen gaat opnieuw voor Nederlandse WIND

Klik voor vergroting

Sinds 2012 is De Hoop Bouwgrondstoffen volledig overgestapt op groene stroom. Voor 2016 is gekozen voor Nederlandse wind van Delta Energy. Deze windenergie wordt 100% duurzaam opgewerkt met vooral Zeeuwse windmolens.


De Hoop Bouwgrondstoffen hecht er waarde aan dat de windenergie afkomstig is van Nederlandse bodem omdat we op deze manier bijdragen aan het stimuleren van duurzame energie in eigen land.

 

Windenergie is een van de schoonste manieren om energie op te wekken omdat er geen CO2 bij vrij komt. Traditioneel opgewerkte stroom heeft bij wijze van vergelijk een uitstoot van 526 kg/MWh, terwijl windenergie een uitstoot van 0 kg/MWh genereert.

 

Het totale energieverbruik van De Hoop Bouwgrondstoffen bedraagt 968 MWh hetgeen gelijk staat aan het elektraverbruik van zo’n 275 huishoudens. Het gebruik van Nederlandse windenergie levert op jaarbasis zodoende een reductie op van 510 ton CO2.

 

De Hoop Bouwgrondstoffen is gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.