Duurzaam De Hoop Terneuzen

Klik voor vergroting

Duurzaam ondernemen is een integraal onderdeel van het gevoerde bedrijfsbeleid en krijgt onder meer handen en voeten door het opstellen van onze CO2-footprint. De voetafdruk die we als bedrijf achterlaten wordt jaarlijks opgesteld en sinds 2010 actief toegepast door er doelstellingen en maatregelen aan te koppelen.

 

We hebben ons als doel gesteld om in het jaar 2020 twintig procent CO2 te reduceren ten opzichte van basisjaar 2010. Hiermee sluiten we ons aan bij de Europese doelstellingen. In 2012 bedroeg de CO2-uitstoot ±23.000 ton en voor 2013 komen we uit op ±20.000 ton. De reductie is mede te danken/wijten aan het inkopen van duurzaam opgewekte elektriciteit, het afstoten van activiteiten en de inspanningen die we lokaal leveren om het energieverbruik te verlagen.

 

Certificering

In 2012 heeft Bouwgrondstoffen Sector De Hoop Nederland zich via TÜV gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder. In 2013 is deze certificering succesvol doorgezet, mede door energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het toepassen van duurzame energie.

 

In 2013 heeft ook De Hoop Pekso haar milieuzorgsysteem gecertificeerd en wel volgens de ISO14001 norm. ISO14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties. Het voeren van dit certificaat toont aan dat een bedrijf haar milieurisico’s beheerst, voldoet aan de wet- en regelgeving en streeft naar een permanente verbetering van de milieuprestaties.

 

Naast onze eigen duurzame bedrijfsvoering bieden wij onze klanten ook duurzame oplossingen door ons mede te richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van secundaire bouwgrondstoffen en duurzame betonwaren.