Samen werken aan CO2-reductie!

Klik voor vergroting

De Hoop Bouwgrondstoffen en aannemer Van Oord hebben sinds april een overeenkomst ‘Voortvarend Besparen’ afgesloten. Deze is erop gericht om de CO2-uitstoot van transport te reduceren in de periode van 2015 tot en met 2017. De overeenkomst richt zich uitsluitend op transport van (bulk)goederen over water, welke geleverd worden aan projecten van Van Oord.

 

Zowel Van Oord als De Hoop Bouwgrondstoffen zijn gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Van Oord heeft zich gecertificeerd op trede 5, zodat ze gebruik kunnen maken van aanbestedingsvoordelen. De Hoop Bouwgrondstoffen staat al een aantal jaren op trede 3 om aan klantvoorwaarden (zoals van Van Oord) te voldoen.

 

Een belangrijk onderdeel van de ladder is samenwerking met leveranciers/klanten om energie te besparen en zodoende de CO2-uitstoot van projecten terug te dringen. Van Oord heeft De Hoop Bouwgrondstoffen gevraagd samen de uitdaging aan te gaan en hierop volgde een volmondig ‘Ja’.

 

Cursus om ‘energie-efficiënt’ vaargedrag te bevorderen

Het project richt zich op het opleiden van schippers door hun de cursus ‘Voortvarend Besparen’ van EICB (Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart) aan te bieden. Deze cursus stimuleert het energie-efficiënt vaargedrag van de schipper. Uit eerder onderzoek is gebleken dat na het volgen van deze cursus de schipper ook daadwerkelijk zuiniger vaart met als gevolg een CO2-reductie. De Hoop Bouwgrondstoffen zal de schippers benaderen die voor Van Oord-projecten varen en hun de digitale cursus aanbieden. Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de schipper een certificaat.

 

Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe leverancier en klant samen kunnen werken aan energie-efficiëntie en tegelijkertijd ook invulling geven aan de voorwaarden voor de certificering op de CO2-prestatieladder. Een win-win-win situatie.