Bedrijven en sectoren

Bouwgrondstoffen

Toon informatie

De bouwgrondstoffensector levert weg- en waterbouwmaterialen, zand, grind en cement. Tot deze sector behoren handelsondernemingen, productie-eenheden en overslagdepots in Nederland, België en Engeland. De producten worden hoofdzakelijk geleverd aan asfaltcentrales, wegenbouwers, betonmortelcentrales en betonfabrieken.

Betonmortel

Toon informatie

De volledig geautomatiseerde betonmortelcentrales in de sector Betonmortel leveren producten aan uiteenlopende projecten in Nederland en België. Met gespecialiseerde transportmiddelen wordt het vervoer naar de bouwplaats verzorgd.

Betonwaren

Toon informatie

De producten van de sector Betonwaren vinden toepassing in zowel de woning- en utiliteitsbouw (constructief) als in de grond-, weg- en waterbouw (non-constructief). De sector is samengesteld uit een groep productiebedrijven die samen een totaalpakket leveren. Naast betonwaren als bestratingsmaterialen, heipalen, vloersystemen en zeeweringsblokken, worden binnen deze sector een aantal aanverwante producten verwerkt of verhandeld. Het gaat hierbij voornamelijk om wapeningsstaal en EPS-producten.

Bouwmaterialen

Toon informatie

Binnen deze sector zijn een tiental groothandelsbedrijven in bouwmaterialen en prefab bedrijven actief, met name in Zuidwest Nederland. Men levert materialen voor de woning- en utiliteitsbouw en exploiteert showrooms voor keukens, sanitair en tegels. Sommige producten worden ook in het werk aangebracht. De meeste van deze bedrijven vallen onder de paraplu van het samenwerkingsverband LOGUS, waarin gezamenlijk presenteren, adviseren, distribueren en monteren centraal staat.