Ontdek meer dan 100 jaar De Hoop

Overname Appel Beton

Toon informatie

Overname Bouwmaterialenhandel Rijnmond

Toon informatie

Ready Beton volledig onderdeel De Hoop Terneuzen

Toon informatie

Bouwcenter Logus-De Hoop verhuisd van Breskens naar Oostburg

Toon informatie

Oprichting CascoTotaal

Toon informatie

Overname Verlegh Bouwmaterialen

Toon informatie

Oprichting Betoncentrale West-Brabant (fusie BC De Schelde en BC De Mark)

Toon informatie

De heer R. Dikker - Lid Raad van Bestuur

Toon informatie

Op 2 juli 2012 wordt de heer R. Dikker aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van De Hoop Terneuzen.

 

Samen met de heer J.P.G. van der Peijl vormt hij vanaf bovengenoemde datum de Raad van Bestuur.

Overname Bouwmaterialenhandel Rijnmond

Toon informatie

100 jaar De Hoop Terneuzen

Toon informatie

Op 29 november 2011 bestaat familiebedrijf De Hoop Terneuzen 100 jaar.

 

Ter ere van het eeuwfeest wordt er een jubileumlogo ontworpen en bijhorende slogan: "100 jaar verankerd in de bouw". Dit logo is vanaf dat moment terug te vinden op diverse uitingen, waaronder briefpapier, website en transportmiddelen.

Overname Sterk Beton

Toon informatie

Overname Instal Advies (nu Logus Prefab)

Toon informatie

Oprichting Zand- en Grindhandel Bergen op Zoom

Toon informatie

De heer J.P.G. van der Peijl - Voorzitter Raad van Bestuur

Toon informatie

Op 1 juli 2007 wordt de heer J.P.G. van der Peijl voorgedragen als voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop Terneuzen.

Pensioen de heer J. Hoekman

Toon informatie

Op 1 juli 2007 gaat de heer J. Hoekman met pensioen en overhandigt de voorzittershamer van de Raad van Bestuur van De Hoop Terneuzen aan de heer J.P.G. van der Peijl.

 

In 1984 wordt de heer J. Hoekman aangesteld als lid van de Raad van Bestuur. Na het pensioen van de heer G.K. van der Peijl in 2004, fungeert de heer J. Hoekman de laatste drie jaar als voorzitter.

Overname Oosterbosch De Leeuw (nu Logus Roosendaal)

Toon informatie

Pensioen de heer G.K. van der Peijl

Toon informatie

Op 1 juli 2004 gaat de heer G.K. van der Peijl, op dat moment voorzitter van de Raad van Bestuur, met pensioen. De heer J. Hoekman neemt zijn rol over en vormt samen met de heer J.P.G. van der Peijl de Raad van Bestuur.

 

De heer G.K. van der Peijl is één van de vier leden van de eerste Raad van Bestuur zoals die in 1968 werd ingevoerd bij De Hoop Terneuzen. Acht jaar later, in 1976, werd hij aangesteld als voorzitter.

De heer J.P.G. van der Peijl - Lid Raad van Bestuur

Toon informatie

Op 16 mei 2003 wordt de heer J.P.G. van der Peijl (4e generatie familie Van der Peijl) lid van de Raad van Bestuur van De Hoop Terneuzen.

Start activiteiten BetonBouwService De Hoop

Toon informatie

Overname Ready Beton

Toon informatie

Logus: verzamelnaam voor alle bouwmaterialenactiviteiten

Toon informatie

Logus is de vlag waaronder diverse dochterbedrijven van De Hoop Terneuzen zich in 2002 verenigden.

 

Sinds 2007 voeren alle bouwmaterialenhandels van De Hoop Terneuzen de naam Logus. In de Logus-bedrijven geven dagelijks ruim 220 medewerkers deskundig advies aan klanten.

Overname Mermans Beton

Toon informatie

Pensioen de heer Ing. J.M. de Feyter

Toon informatie

De heer Ing. J.M. de Feyter ging in 2001 met pensioen. Op dat moment was hij lid van de Raad van Bestuur van De Hoop Terneuzen, samen met de heer G.K. van der Peijl (voorzitter) en de heer J. Hoekman.

 

De heer Ing. J.M. de Feyter werd in 1987 aangesteld als lid van de Raad van Bestuur.

Participatie Pilaar (nu Logus Goes)

Toon informatie

Overname Big Boss (start Gamma Oostburg)

Toon informatie

Overname Zand- en Grindhandel Waalwijk (voorheen De Rooy)

Toon informatie

Overname Pekso (nu De Hoop Pekso)

Toon informatie

Invoering sectorstructuur

Toon informatie

Medio 1996 wordt de sectorstructuur ingevoerd binnen het concern De Hoop, zoals deze nu nog steeds is terug te zien.

 

Sectoren:

  1. Bouwgrondstoffensector
  2. Betonmortelsector
  3. Betonwarensector
  4. Bouwmaterialensector
  5. Doe het zelfsector

 

Overname Gévier (nu Gévier-Dales)

Toon informatie

Overname Schokindustrie

Toon informatie

Afdeling Handel wordt De Hoop Handel (nu De Hoop Bouwgrondstoffen)

Toon informatie

Ter voorbereiding op de invoering van de sectorstructuur (in 1996), worden diverse commerciële afdelingen van De Hoop Terneuzen omgezet in zelfstandige BV's.

 

Als laatste is de afdeling Handel aan de beurt en wordt in 1995 omgezet naar De Hoop Handel. Later wordt dit omgezet naar de handelsnaam De Hoop Bouwgrondstoffen zoals we de onderneming nu kennen.

Afdeling Bouwmaterialen wordt De Hoop Bouw- en Afbouwmaterialen (nu Logus-De Hoop)

Toon informatie

Ter voorbereiding op de invoering van de sectorstructuur (in 1996), worden diverse commerciële afdelingen van De Hoop Terneuzen omgezet in zelfstandige BV's.

 

Als derde wordt de afdeling Bouwmaterialen omgezet, en gaat verder onder de naam De Hoop Bouw- en Afbouwmaterialen. Deze naam wordt zo gehanteerd tot 2002 wanneer alle bouwmaterialenactiviteiten zich verenigen onder de naam Logus.

Overname Pelt & Hooykaas

Toon informatie

Oprichting Gamma Terneuzen

Toon informatie

Afdeling Betonwaren wordt De Hoop Betonwaren (nu De Hoop Pekso)

Toon informatie

Ter voorbereiding op de invoering van de sectorstructuur (in 1996), worden diverse commerciële afdelingen van De Hoop Terneuzen omgezet in zelfstandige BV's.

 

Als tweede is afdeling Betonwaren aan de beurt in 1993 en gaat verder onder de naam De Hoop Betonwaren.

 

In 2008 fuseert De Hoop Betonwaren met Pekso uit Oosterhout. Deze fusie zorgt ervoor dat de bedrijven voortaan verder gaan onder de naam De Hoop Pekso.

Oprichting Trablo

Toon informatie

Participatie Fassaert Beton

Toon informatie

Afdeling Betonmortel wordt De Hoop Betonmortel

Toon informatie

Ter voorbereiding op de invoering van de sectorstructuur (in 1996), worden diverse commerciële afdelingen van De Hoop Terneuzen omgezet in zelfstandige BV's.

 

In 1992 is afdeling Betonmortel als eerste aan de beurt en gaat in het vervolg verder onder de naam De Hoop Betonmortel.

Overname Rova Beheer

Toon informatie

Overname Woittiez (nu Bouwcenter Logus-De Hoop, vestiging Breskens)

Toon informatie

Oprichting Euromin

Toon informatie

Overname Haringman Betonwaren

Toon informatie

75 jaar De Hoop Terneuzen

Toon informatie

In november van het jaar '86 viert De Hoop Terneuzen het 75-jarig jubileum.

 

Een mooie mijlpaal in de historie van de organisatie met een jaar vol festiviteiten.

Participatie Megamix Zeeland

Toon informatie

Overname Bleijko

Toon informatie

Overname Pit Beton Heipalenfabriek

Toon informatie

Participatie Cugla

Toon informatie

Verhuizing hoofdkantoor naar Duitslandweg, Terneuzen

Toon informatie

Nadat in de loop der jaren blijkt dat het kantoor niet meer voldoende capaciteit heeft om het personeel in te huisvesten, wordt er een nieuw hoofdkantoor gebouwd.

 

In december 1980 kan men verhuizen van de oude locaties aan de Stationsweg naar het nieuwe pand op het haventerrein. De officiële opening van het kantoor aan de Duitslandweg vindt plaats op 27 maart 1981.

Structuurwijziging NV De Hoop - De Hoop Terneuzen BV

Toon informatie

Mede door veranderingen in het Vennootschapsrecht en de invoering van de zogenaamde structuurvennootschappen wordt besloten om in 1972 een structuurswijziging door te voeren.

 

Het vertrouwde N.V. (Naamloze Vennootschap) maakt plaats voor B.V. (Besloten Vennootschap.

Start productie systeemvloeren (nu onderdeel De Hoop Pekso)

Toon informatie

Oprichting Betoncentrale De Mark (nu Betoncentrale West-Brabant)

Toon informatie

Installatie eerste Raad van Bestuur

Toon informatie

In 1968 wordt de leiding van de organisatie gewijzigd. Aan het hoofd staat nu niet meer een directeur, maar een 'Raad van Bestuur'.

 

De eerste Raad van Bestuur telt vier leden, namelijk:

  • De heer J.G. van der Peijl
  • De heer Ir. J. van der Peijl
  • De heer J. Simons
  • De heer G.K. van der Peijl

Oprichting Breskens Beton (nu De Hoop Betonmortel, vestiging Breskens)

Toon informatie

50 jaar De Hoop Terneuzen

Toon informatie

Start Betonmortelcentrale Terneuzen

Toon informatie

Medio 1960 komt men in de bouwwereld tot de conclusie dat het efficiënter is om beton in de gewenste samenstelling op een centrale plaats te fabriceren in plaats van op iedere bouwlocatie. Vanaf deze 'centrale' kan de mortel vervolgens naar de bouwplaats worden gebracht.

 

Ook De Hoop gaat, als één van de eersten, mee in deze ontwikkeling en bouwt de eerste betonmortelcentrale aan de Stationsweg in Terneuzen. Het is een zogenoemde 'droge centrale' met een capaciteit van 50 m³ per uur. De installatie had drie voorraadsilo's voor zand en grind en twee cementsilo's.

 

In dit soort betonmortelcentrales worden de grondstoffen alleen afgewogen. Het geheel wordt pas gemengd in de mixer-auto.

Oprichting VTO

Toon informatie

Overname Satic

Toon informatie

Opstart havenbedrijf (nu onderdeel De Hoop Bouwgrondstoffen

Toon informatie

Ontstaan van het beeldmerk

Toon informatie

De bouw van de Terneuzen II was de rechtstreekse aanleiding tot het ontwikkelen van een eigen ‘kantoorvlag’, zoals men dat noemde.

 

Op advies van de scheepswerf ‘Gebroeders Paans’ in Roodevaart, bij Moerdijk, had men gekozen om een Brons Appingedammer-motor in te bouwen. De ingenieur-verkoper van de firma Brons constateerde dat de N.V. De Hoop nog geen eigen vlag had en stelde voor een ontwerp te maken.


Het resultaat was de vlag die we nog steeds zien wapperen op de schepen die voor De Hoop varen, zij het met kleine aanpassingen. Het anker symboliseert het begrip ‘Hoop’ en de pijlen staan voor de familienaam Van der Peijl. De link van de blauwe achtergrondkleur met water is ook duidelijk.

Govert Frederik Pieter van der Peijl

Toon informatie

De historie van De Hoop Terneuzen vangt aan in 1911. De basis werd gelegd door Govert Frederik Pieter van der Peijl, die in 1907 de kalkblusserij en bouwmaterialenhandel van z’n vader overnam.

 

In 1908 trouwde hij en kwam ook z’n echtgenote Cornelia van der Have in de zaak. Weldra diende zich de noodzaak voor kapitaalsuitbreiding aan, en werd in 1911 in Nederlands derde havenstad aan de Westerschelde de Naamloze Vennootschap ‘De Hoop’ opgericht.