Continuïteit op hele lange termijn als zelfstandig familiebedrijf

Groep De Hoop is toeleverancier aan de bouw, hoofdzakelijk in Nederland en België. Onze ondernemingen bieden een totaalpakket aan kwalitatief hoogwaardige bouwgrondstoffen en –producten aan voor iedere fase van het bouwproces.

 

Met de centrale waarden: continuïteit, evenwicht en loyaliteit, is De Hoop al meer dan 100 jaar verankerd in de bouw. Dankzij de binnen de bedrijven opgebouwde kennis en ervaring, is de organisatie een betrouwbare partner voor al haar relaties.

 

Wij weten de vaak langlopende relaties met afnemers en leveranciers op waarde te schatten en dragen met vakkundig productadvies en een flexibel logistiek proces bij aan succesvolle bouwprojecten.

 

Continuïteit van onze organisatie op de lange termijn wordt gewaarborgd door onze stevige en solide financiële basis. Hiermee scheppen wij een omgeving waarin het goed samenwerken is met Groep De Hoop, voor zowel onze relaties als onze medewerkers.