Duurzaam ondernemen en een circulaire economie

De circulaire economie is een breed begrip. Centraal staat wel dat wij zuiniger moeten zijn op dat wat moeder aarde ons te bieden heeft. We moeten maatregelen nemen om verdere opwarming van de aarde te minimaliseren door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

 

De bouwsector is grootverbruiker wat betreft hoeveelheid grondstoffen en draagt relatief veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van internationale afspraken zijn door de nationale overheid  doelstellingen geformuleerd die van grote invloed zijn op de bouwketen. In 2050 moet de economie volledig op herbruikbare grondstoffen draaien. Als tussendoel is een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030 vastgesteld. Primaire abiotische grondstoffen zijn mineralen, metalen en fossiele grondstoffen die uit de natuur worden gehaald.

 

Kernwaarden en een circulaire economie

De circulaire economie en de vermindering van grondstoffenverbruik zijn geen doelen op zich, maar middelen om de milieudruk te verlagen en de leverzekerheid van essentiële grondstoffen te vergroten. De kernwaarden van ons concern –  continuïteit door evenwicht, loyaliteit, betrokkenheid, nuchterheid en innovatief ondernemerschap – passen heel goed bij de transitie naar een circulaire bouweconomie.

Het heeft De Hoop Terneuzen gebracht tot de huidige robuuste marktpositie als betrouwbaar toeleverancier aan de bouw. Geen gekke sprongen maken, maar dicht bij onze eigen kernwaarden blijven.

 

  • Continuïteit door evenwicht is een voorwaarde voor en een gevolg van de leverzekerheid van bouwgrondstoffen. Het sluit goed aan bij het streven naar een zo laag mogelijke milieudruk met behoud van een gezonde economische continuïteit. Wij streven naar een goede balans tussen de beschikbaarheid van hoogwaardige primaire en secundaire grondstoffen zodat ook leveringszekerheid wordt gegarandeerd.
  • Loyaliteit en betrokkenheid met onze leveranciers, klanten, medewerkers én omgeving. Samenwerking wordt gezien als een van de belangrijkste voorwaarden om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.
  • Nuchterheid, met beide benen op de grond blijven staan. Nieuwe ontwikkelingen worden sterk aangemoedigd. Tenminste, als ze daadwerkelijk circulair zijn. Zogenaamde “Greenwashing” is een no-go. Geen mooi marketingverhaal, maar duurzame oplossingen die ook in de toekomst blijven bijdragen aan vermindering van de milieudruk en leveringszekerheidsrisico’s.
  • De Hoop Terneuzen blijft actief zoeken naar innovatieve productoplossingen die passen binnen een circulaire economie en onze kernwaarden. De transitie naar een meer circulaire bouweconomie zal een behoorlijke inspanning vragen en dit lukt alleen wanneer we de kracht van onze organisatie volledig benutten. Ons innovatief ondernemerschap. Dat is onze kracht.

Als producent en leverancier van bouwproducten erkennen wij onze verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een duurzame toekomst. Of deze ambitieuze doelstellingen daadwerkelijk realiseerbaar zijn? Voor Groep De Hoop is dit geen reden om een afwachtende houding aan te nemen.

 

Groep De Hoop heeft al diverse initiatieven opgestart die een bijdrage moeten gaan leveren aan een vermindering van de milieudruk. Een aantal daarvan zijn al gerealiseerd of dicht bij marktintroductie zoals:

  • Toepassen betongranulaat in nieuw beton;
  • Hoogwaardige circulaire funderingsproducten;
  • Nieuwe producten in ons portfolio op basis van secundaire grondstoffen;
  • Productie van cascowoningen.