Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk in een circulaire economie

De circulaire economie is een breed begrip. Centraal staat wel dat wij zuiniger moeten zijn op dat wat moeder aarde ons te bieden heeft. We moeten maatregelen nemen om verdere opwarming van de aarde te minimaliseren door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

De bouwsector is grootverbruiker wat betreft hoeveelheid grondstoffen en draagt relatief veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van internationale afspraken door de nationale overheid zijn er doelstellingen geformuleerd die van grote invloed zijn op de bouwketen. In 2050 moeten we een volledig circulaire economie hebben. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.

Of deze ambitieuze doelstellingen daadwerkelijk realiseerbaar zijn? Voor ons is dit geen reden om een afwachtende houding aan te nemen. Er zijn al diverse initiatieven operationeel zoals:

  • Toepassen betongranulaat in vers beton;
  • Recycling van ons eigen productieafval;
  • Nieuwe producten in ons portfolio op basis van secundaire grondstoffen;
  • Productie van cascowoningen;

Altijd op zoek naar bouwmaterialen van de toekomst

Daarnaast voeren we actief onderzoek naar de bouwmaterialen van de toekomst. Dat doen we zowel zelfstandig als samen met onze industriële partners. De ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige bouwmaterialen uit de opwerking van industriële bijproducten en nieuwe bio-based bouwelementen zijn hier voorbeelden van.

Hierbij richten we ons niet alleen op nieuwe producten. Integendeel. Van steeds meer producten worden de relevante milieu-indicatoren meegeleverd, zodat de klant niet alleen geïnformeerd wordt over technische zaken, maar ook over de prestatie ten aanzien van de belasting van ons milieu. Doordat veel van onze activiteiten regionaal plaatsvinden en we gebruik maken van optimaal transport, is onze logistieke voetprint relatief klein. Daarnaast proberen wij door actief onze bijdrage te leveren, deels samen met andere ketenpartners, ook de belemmeringen die we tegenkomen op te lossen.

Kortom, ook hier streven we naar een circulaire economie.

Transitie naar een meer circulaire bouweconomie

De centrale waarden van ons concern – continuïteit door evenwicht, loyaliteit, nuchterheid, betrokkenheid en innovatief ondernemerschap – passen heel goed bij de kernwaarden die een circulaire economie vraagt. Bij De Hoop Terneuzen worden nieuwe ontwikkelingen sterk aangemoedigd. Tenminste, als ze daadwerkelijk circulair zijn. Zogenaamde “Greenwashing” is een no-go.

Binnen ons concern willen we ondernemen met hart voor de maatschappij. De transitie naar een meer circulaire bouweconomie zal een behoorlijke inspanning vragen en dit lukt alleen wanneer we de kracht van onze organisatie volledig benutten. Hiervoor gaan we telkens op zoek naar de meest innovatieve productoplossingen die passen binnen een circulaire economie. Dat is onze kracht.

 

Samen voor een groene toekomst.