Een toeleverancier aan de bouw met een rijke geschiedenis

De Hoop Terneuzen bestaat ondertussen al meer dan 100 jaar. Een mijlpaal. En dat hebben we niet alleen te danken aan onze hoogwaardige producten en diensten. Maar ook – en vooral – aan onze talloze vakmensen die elke dag het beste van zichzelf geven, zodat we als toeleverancier aan de bouw kunnen blijven groeien, uitbreiden en innoveren. Hierdoor blijven we ons onderscheiden van onze concurrenten. Gemotiveerde werknemers die de handen uit de mouwen steken om onze doelen te verwezenlijken. Met passie voor de bouw, tonnen ambitie en verantwoordelijkheidsgevoel. Ons concern kan terugblikken op een boeiende historie. Hier vertellen we het verhaal van een familiebedrijf uit Zeeuws-Vlaanderen waarin maar liefst 4 generaties meegebouwd hebben aan een succesverhaal.

 

Kortom, samen voor een rijke geschiedenis.

2020

Innovatieve sleephopperzuiger Anchorage komt thuis

Het in 2019 aangekochte schip de Anchorage vertrok op maandag 8 juni 2020 vanuit Harlingen voor haar eerste reis naar Terneuzen. Op dinsdag 9 juni rond 17.00 uur mochten we haar in Terneuzen verwelkomen. Het was een spektakel om te zien hoe het schip voor de eerste keer door de sluizen kwam.

De Anchorage is een uniek schip met een slanke lijn, uitgerust met een slimme dieselelektrische installatie. Hierdoor kan op efficiënte wijze de energievoorziening worden geregeld voor het varen, baggeren en lossen van het schip. Door de toepassing van deze installatie wordt het energieverbruik en daarmee de emissie sterk gereduceerd.

2019
oktober 2019

Overname Bouwmaterialenhandel G. Koolschijn

Bouwmaterialenhandel G. Koolschijn, opgericht in 1920 is net als De Hoop Terneuzen een echt familiebedrijf overgegaan van vader op zoon. Voor Koolschijn betekent de overname dat de activiteiten onder de Bouwcenter-vlag en als onderdeel van een familiebedrijf gecontinueerd en verder uitgebouwd kunnen worden.

Voor De Hoop Terneuzen past de overname van Koolschijn in het beleid haar activiteiten in het centrum van het land uit te breiden en te verstevigen.

2015
september 2015

Bijzondere laatste steen bij Project Zeeuwse Dijken

Begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat de steenbekleding van veel dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Daarom werd bijna twintig jaar lang op verschillende plekken aan de Zeeuwse dijken gewerkt waarbij Haringman Betonwaren tussen 1997 en 2015 een totaal van 325 km dijkversterking heeft geleverd en geplaatst.

Minister van Infrastructuur Schultz van Haegen legde in september 2015 de symbolische laatste steen van het project. De laatste steen is een bijzonder exemplaar. Het is een betonzuil (Hydroblock) van 1 m2; een stuk groter dan de normale Hydroblocks die bij dijkversterkingen worden gebruikt. De steen is geschonken door Haringman Betonwaren. De laatste steen is voor publiek te bewonderen op de dijk aan het eind van de Strandhoekweg in Kamperland.

2011

100-jarig bestaan

Een mijlpaal. De vele langdurige relaties,  klanten en leveranciers zijn de fundamenten geweest die de gestage groei van het concern mogelijk heeft gemaakt. De financiële crisis die tijdens dit jaar hoogtij viert doet De Raad van Bestuur besluiten de feestelijkheden uit te stellen.

Uiteindelijk werd in 2017 het jubileum groots gevierd met een feest voor alle medewerkers van het concern en hun gezinnen in Terneuzen. De hoogtepunten tijdens het feest waren de optredens van Roel van Velzen en Isabella Provoost.

2008

Logus-De Hoop én Marathon Zeeuws-Vlaanderen onlosmakelijk verbonden

Sinds het ontstaan van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen in 2008 is Logus-De Hoop hoofdsponsor van  dit hardloopevenement. Wie Marathon Zeeuws-Vlaanderen zegt, zegt Logus-De Hoop en andersom. Het is één van de vele activiteiten en evenementen die we als De Hoop Terneuzen regionaal ondersteunen.

De herkomst van de organisatie en de verbondenheid met de regio zijn de belangrijkste redenen om als hoofdsponsor verbonden te zijn aan dit sportevenement en daar zijn we trots op!

2007
20 januari 2007

Samenwerking bouwmaterialenhandels

Op 20 januari 2007 klinkt binnen de bouwmaterialensector het officiële startschot voor het Logus-project. Het project betekende voor alle bouwmaterialenhandels die onder De Hoop Terneuzen vielen de start van een nauwe samenwerking.

2000

Continu bouwen aan groei en ontwikkeling

Het gestadig laten groeien van het concern  door overnames wordt ook na de eeuwwisseling voortgezet.

In het jaar 2000 werd Big Boss (nu Gamma Oostburg) overgenomen en daarna volgen er  overnames van onder andere Ready Beton (2002), Oosterbosch De Leeuw (nu Logus Roosendaal, 2006), Sterk Beton (2009), Bouwmaterialenhandel Rijnmond (nu Logus Zwijndrecht, 2012), Verlegh Bouwmaterialen (2013) en Appel Beton (2015). Verder participeerde De Hoop ook in Pilaar (nu Logus Goes, 2000) en is  Zand- en Grindhandel Bergen op Zoom (2008) en CascoTotaal (2013) opgericht.

1996

Invoering van de sectoren

Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een concern met meer dan 40 dochterondernemingen. In 1996 wordt daarom de sectorstructuur ingevoerd. Deze structuur is nu nog steeds terug te vinden. Het concern is opgedeeld in 5 sectoren naar soort bedrijf: bouwgrondstoffen, betonmortel, betonwaren, bouwmaterialen en doe-het-zelf.

1991

Sterke groei

De strategie om via overnames te groeien werd in de jaren ‘90 voortgezet. In de jaren die volgenden werden overnames gerealiseerd  van Rova Beheer (1991), Trablo (1993), Schokindustrie (1995), Pekso (nu De Hoop Pekso) in 1995, Pelt & Hooykaas (1996) en Zand- en Grindhandel Waalwijk (voorheen De Rooy) in 1999. Daarnaast participeerde De Hoop in Fassaert Beton (1992) en werd Gamma Terneuzen (1994) opgericht. De veertigste dochteronderneming is een feit.

1981
27 maart 1981

Officiële opening van het kantoor aan de Duitslandweg

De Hoop begon uit zijn jasje te groeien en in 1980 werd een nieuw hoofdkantoor gebouwd. Het personeel van De Hoop verhuisde in december 1980 van de oude locaties aan de Stationsweg naar het nieuwe pand op het haventerrein. De officiële opening van het kantoor aan de Duitslandweg vond plaats op 27 maart 1981.

In de loop van de jaren 80 maakte De Hoop Terneuzen een groei door via overnames van verschillende betonfabrieken zoals Pit Beton Heipalenfabriek (1984), Bleijko (1985) en Haringman Betonwaren (1987). Ook werd Woittiez (nu Bouwcenter Logus-De Hoop te Oostburg) in 1989 overgenomen.

1972

NV De Hoop wordt De Hoop Terneuzen B.V.

Door veranderingen in het vennootschapsrecht en de door de invoering van de zogenaamde structuurvennootschappen werd in 1972 besloten om een structuurwijziging door te voeren. De Naamloze Vennootschap maakt plaats voor een B.V. (Besloten Vennootschap).

1970

De Hoop Terneuzen groeit gestadig door

In 1970 wordt er flink geïnvesteerd in onder ander betonmortelcentrales. Het ging meestal om bestaande klanten die hun bedrijf verkochten omdat er geen opvolger was. In de twee jaar die volgen loopt het aantal werknemers op tot 410 en wordt er een aparte afdeling Personeelszaken gecreëerd.

1966

Jubileum

1966 is het jaar dat De Hoop Terneuzen 50 jaar lid was van de HIBIN (Handelaren In Bouwmaterialen Nederland). Deze branche-organisatie schonk aan jubilerende leden een wandbord met een spreuk: “Die trouwe houdt en mede bouwt, wint mettertijd onz’ dankbaarheid”. Hoewel de woorden niet exclusief voor De Hoop bedacht zijn geven ze wel een van de kernwaarden van De Hoop Terneuzen weer. Duurzame relaties, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak spelen binnen De Hoop een belangrijke rol. De Hoop heeft zich door de jaren heen opgeworpen als betrouwbaar partner en doet er alles aan om dit waar te blijven maken.

Ook heeft De Hoop Terneuzen in 1966 de grootste opdracht uit de geschiedenis tot dan toe, de levering van twee miljoen ton stortsteen voor Rijkswaterstaat op de Maasvlakte.

1961
29 november 1961

50-jarig bestaan

In 1961 bestaat het bedrijf 50 jaar en dat wordt met de nodige festiviteiten gevierd.  Ter ere van het jubileum wordt de eerste bedrijfsfilm gemaakt. Ook wordt een maquette aangeboden door het personeel. Het is een ontwerp van de bekende kunstenaar Kees Timmer. In het kunstwerk zijn symbolisch de verschillende activiteiten van De Hoop uitgebeeld; handel, industrie en scheepvaart. Deze blijvende herinnering is nog altijd te bezichtigen in het trappenhuis op het hoofdkantoor.

1960
21 maart 1960

Bouw betonmortelcentrale Terneuzen

In de bouwwereld werd het steeds duidelijker dat het doelmatiger was beton in de gewenste samenstelling op een centrale locatie te maken en vanuit daar de betonmortel naar de bouwplaats te vervoeren. De Hoop ging in deze vernieuwing mee en bouwde de eerste betonmortelcentrale aan de Stationsweg in Terneuzen.

1955
29 december 1955

Overlijden oprichter Govert Frederik Pieter van der Peijl

Op 29 december 1955 komt de heer G.F.P. van der Peijl, oud-directeur en grondlegger van het bedrijf De Hoop Terneuzen te overlijden.

1953

Watersnoodramp

De stormramp van 1953 laat ook de gang van zaken op De Hoop niet onberoerd. In de eerste dagen na de overstromingen zet De Hoop op eigen initiatief gedurende een aantal weken schepen in om hulp te bieden.

Ook medewerkers van De Hoop helpen waar mogelijk, met roeiboten haalt men mensen uit ondergelopen huizen. De gaten in de zeedijken moeten ook weer dicht wat een enorme vraag aan stortsteen, grind, klei, ophoogzand en zeeweringsblokken betekent. Het bedrijf heeft dan al zo’n goede naam opgebouwd dat het grootste gedeelte van de betrokken leveranciers dit karwei overlaat aan de mensen van De Hoop Terneuzen.

1944
01 november 1944

Tweede generatie neemt het roer over

Op 1 november 1944, kort na de bevrijding van Terneuzen (20 september 1944) besluit de heer G.F.P. Van der Peijl de leiding van de zaak over te dragen aan zijn twee zonen; Govert Jan Willem en Jan Gerrit.

De zaken gaan goed en de eerste jaren na de oorlog wordt er noodgedwongen ook op zondag gewerkt om al het werk aan te kunnen. Er ontstond er een grote vraag naar bouwmaterialen om de wederopbouw te realiseren. Sommige materialen zijn dan alleen op de bon verkrijgbaar. Iedereen gaat flink aan het scharrelen om de producten op de kop te tikken die hij nodig heeft. Zo ontving de aannemer bijvoorbeeld cementbonnen, door die in te leveren bij De Hoop kreeg hij weer andere materialen. De Hoop kon op zijn beurt daarmee voldoende cement afhalen bij de fabrieken.

 

1940

Uitbreken van de tweede wereldoorlog

Al in de eerste oorlogsdagen vallen er ook bommen op Terneuzen en moet de bevolking van de binnenstad zich ’s nachts naar veiliger oorden begeven. Mensen zoeken onderdak bij familie maar ook op het opslagterrein van De Hoop Terneuzen.

Van trottoirbanden worden “bunkers” gebouwd en De Hoop zorgt dat er steun voor deze mensen op gang komt. Zo laat men onder andere van de plaatselijke bakker brood bezorgen.

De Hoop Terneuzen probeert de zaak zo goed mogelijk draaiende te houden door personeel in te zetten voor het bouwen van onder andere een kraan voor de betonfabriek om zoveel mogelijk mensen uit Duitsland te kunnen houden.

1932

Overleven in crisistijd

Het dieptepunt van de crisis wordt in 1932 bereikt. Ook De Hoop Terneuzen krijgt vanzelfsprekend met de negatieve gevolgen van de crisis te maken. Voor De Hoop Terneuzen is het nu erop of eronder. Het besluit dat wordt genomen niet meer afhankelijk te willen zijn van banken, geeft vorm aan de visie van De Hoop Terneuzen die nog altijd wordt gevoerd; continuïteit op hele lange termijn als zelfstandig familiebedrijf.

1926

Eerste werknemer met diploma

Bart van Neerbos is de eerste werknemer bij De Hoop Terneuzen die bij indiensttreding een hbs-diploma heeft. Hij start dan ook direct als secretaris van G.F.P. van der Peijl. Daarna wordt hij directeur van de gemoderniseerde betonfabriek met laboratorium voor de fabricage van betontegels met een capaciteit van 10.500 tegels per dag, tegenover 1.000 stuks in de oude situatie.

Door de goede verstandhouding tussen de twee mannen verleent G.F.P. van der Peijl in 1932 Bart van Neerbos financiële ondersteuning bij het oprichten van Van Neerbos Bouwmaterialenhandel.

Mede door deze gewaardeerde vriendschap groeide er een samenwerking tussen beide bedrijven die gepaard ging met de groei van beide ondernemingen. De gezamenlijk ontwikkelde activiteiten in de detail- en groothandel resulteerde in een groeiend aantal Gamma en Karwei bouwmarkten.

1922

Het ontstaan van het beeldmerk

Bijna 100 jaar geleden, in 1922, was de bouw van het schip De Terneuzen II de rechtstreekse aanleiding tot het ontwikkelen van een eigen ‘kantoorvlag’, zoals men dat noemde.

Het resultaat was de vlag dat nu symbool staat voor Groep De Hoop. Het anker symboliseert het begrip ‘Hoop’, de link van de blauwe achtergrondkleur met water is ook duidelijk.

Wat de Terneuzen II betreft, die is nog altijd meer dan springlevend! Na vele ‘make-overs’ en verschillende eigenaren doet het schip nu dienst als pleziervaartuig.

1920

Bouw betonfabriek

In 1920 is er begonnen met de bouw van een betonfabriek. Tot dan toe was er alleen productie in de openlucht en was het vervaardigen van producten als regenbakken en betonnen buizen, vooral handenarbeid. Het moderniseren van de betonproductie krijgt in 1926 een vervolg.

1918

Eerste overname

In 1918 vindt de eerste overname plaats. NV De Hoop wordt mede-eigenaar van steenfabriek “De Vijver” in Hoogerheide. Uitbreiden, groeien en groter worden zijn trefwoorden van directeur G.F.P. van der Peijl. Zijn doel is: een zaak bouwen die er wezen mag!

1911
29 november 1911

Oprichting N.V. De Hoop

Op 1 mei 1907 vestigt Govert Frederik Pieter van der Peijl zich als zelfstandig handelaar in bouwmaterialen op het terrein aan de Stationsweg in Terneuzen.

Govert Frederik Pieter van der Peijl schuwt het zware werk niet. Per trein of per fiets, de boterhammetjes op zak, bezoekt hij z’n potentiële klanten en kijkt daarbij niet op een uurtje meer of minder. De energieke aanpak van Govert Frederik Pieter werpt z’n vruchten af en het jonge bedrijf groeit gestadig.

Vier jaar na de oprichting werd de mogelijkheid onderzocht om een Naamloze Vennootschap van de grond te krijgen. De Naamloze Vennootschap “De Hoop” te Terneuzen werd op 29 november 1911 opgericht. In een zaaltje van het hotel Des Pays Bas aan de Nieuwstraat in Terneuzen wordt de oprichtingsakte ondertekend.