Trotse sponsor Roosevelt Foundation

Het gedachtengoed van Franklin en Eleanor Roosevelt verdient onze betrokkenheid, een gedachtengoed waar De Hoop Terneuzen voor de volle 100% achter staat. De vier vrijheden zijn van cruciaal belang binnen onze samenleving. Daarom sponsort De Hoop Terneuzen met trots en overtuiging de Four Freedoms Awards. Zodat de Roosevelt Foundation mensen kan blijven inspireren en motiveren om hun vrijheden te koesteren en zich daarvoor actief in te zetten.

Op 6 januari 1941 hield president Franklin Delano Roosevelt zijn 'State of the Union', waarin hij het Amerikaanse congres, en daarmee het Amerikaanse volk, opriep niet afzijdig te blijven van de strijd in Europa. Hij riep Amerika en de bondgenoten niet op om te strijden tegen iets, maar voor iets, namelijk: het herstel van de democratische waarden, de 'Four Freedoms'. In zijn toespraak zei Franklin Roosevelt dat democratie alleen tot bloei kan komen als mensen, overal ter wereld, het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees.

Jaarlijks worden de Four Freedoms Awards uitgereikt. Want vrijheid in welke vorm dan ook is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Awards worden uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

Zeeuwse voorouders

Het Franklin and Elanor Roosevelt Institute in New York is in 1950 begonnen met de uitreiking van de Four Freedoms Awards. De voorouders van Roosevelt waren afkomstig uit het Zeeuwse Oud-Vossemeer. Vanaf 1982 vindt de uitreiking daarom internationaal plaats in samenwerking met de Roosevelt Foundation in Zeeland.