Belgische activiteiten De Hoop Terneuzen CO2-neutraal gecertificeerd

2 april 2021

Met enige trots melden we dat onze dochterondernemingen Satic-Minera en Ready Beton als eerste in de Belgische zand- en grindsector en betonsector als CO₂-neutraal bedrijf zijn gecertificeerd overeenkomstig PAS 2060. Het CO₂ Neutral®-label garandeert dat bedrijven actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en indien nodig compenseren, om volledig CO₂-neutraal te zijn.

Al verschillende jaren werken Satic-Minera en Ready Beton aan het actief monitoren en beperken van de CO₂-footprint van haar activiteiten. Het grootste deel van de emissies wordt nu nog veroorzaakt door het brandstofverbruik van het rijdend materieel. De vrachtwagens, wielladers, heftrucks, kranen en bobcats zorgen voor het transport binnen de organisatie, zowel op de eigen bedrijfsterreinen als het transport richting de klant. Door het rijdend materieel op CO₂-neutrale diesel te laten rijden kunnen Satic-Minera en Ready Beton in vergelijking met gewone diesel, per voertuig een daling van 89% CO₂-uitstoot realiseren. De klassieke diesel wordt gemengd met een milieuvriendelijk en duurzaam additief. De nog resterende CO₂-uitstoot wordt gecompenseerd door milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Verder zet Satic-Minera al jaren in op transport over de binnenwateren, waardoor ze jaarlijks maar liefst 150.000 vrachtwagens van de weg houden. Om deze duurzame aanpak verder te professionaliseren en certificeren, werd  onder begeleiding van CO₂Logic, de CO₂-balans (cfr. de normering PAS 2060) in kaart gebracht en zijn er diverse maatregelen getroffen om de huidige uitstoot te verminderen en voor groene energie te kiezen.

Naast energiebezuinigende maatregelen wordt er aan verschillende andere maatregelen gewerkt om de impact op het klimaat te verkleinen. We streven ernaar om duurzaam en CO₂-neutraal te werken. Hiervoor worden door Satic Minera en Ready Beton in samenwerking met CO₂Logic, projecten in ontwikkelingslanden opgezet die de lokale bevolking helpen hun uitstoot te verminderen door onder andere herbebossingsprojecten, investeringen in centrales voor duurzame energie en duurzame afvalverwerking. Zo dragen Satic Minera en Ready Beton een steentje bij aan een duurzame economie, lokaal en globaal.