CO₂-emissie De Hoop Terneuzen 2023

10 juni 2024

Hoeveel gas hebben we nodig voor het verwarmen van onze gebouwen, hoeveel brandstof  verbruiken onze (vracht)auto’s en hoeveel elektriciteit kopen we jaarlijks in? Deze vragen worden jaarlijks gesteld om na te gaan welke voetafdruk we als bedrijf achterlaten; de CO₂-footprint. Groep De Hoop heeft de ambitie om in de toekomst volledig CO₂-neutraal te worden. In de periode van 2010 tot en met 2023 is een afname van 60% in CO₂-uitstoot gerealiseerd terwijl de groepsomzet sindsdien met 31% is toegenomen.

De Hoop Terneuzen is constant op zoek naar kansen en mogelijkheden om haar voetafdruk te reduceren dan wel te compenseren. Zo wordt onder andere geïnvesteerd in schonere arbeidsmiddelen waarbij de aandrijving plaatsvindt door middel van elektriciteit, HVO brandstof of een ander schoner alternatief dan fossiele brandstof. Voorbeelden zijn de toepassing van energie-efficiënte en/of elektrisch aangedreven voertuigen.

Innovatieve productontwikkelingen met het oog op een circulaire economie zoals het plaatsen van zonnepanelen, compensatie van goederenvervoer en ingekochte brandstof, uitsluitend gebruik van groene stroom, werken met lokale ondernemingen en het leveren van een bijdrage door middel van het plaatsen van vele hectares aan bomen zijn aanvullende inspanningen welke worden genomen.

Bekijk de infographic met inzichten in de CO₂-emissie van De Hoop Terneuzen.