CO2-emissie De Hoop Terneuzen 2020

5 maart 2021

Het behoeft geen uitleg meer dat het van belang is dat we maatregelen nemen om verdere opwarming van de aarde te minimaliseren, door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂. Omdat de bouwsector relatief veel bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen heeft De Hoop Terneuzen zich in 2010 als doel gesteld de CO₂-uitstoot binnen de groep, in tien jaar tijd met 20% te reduceren. Afgelopen jaar is deze doelstelling ruimschoots behaald. De CO₂-uitstoot is met maar liefst 58% gereduceerd, van 29.115 ton CO₂ in 2010 naar 12.213 ton CO₂ in 2020. Een grote verbetering, maar gezien de aard van de problematiek nog onvoldoende.

De grote reductie komt onder andere door de overstap van grijze naar groene stroom. Sinds de overstap van de Belgische activiteiten begin 2021, gebruikt nu de hele groep alleen nog maar groene stroom. Daarnaast hebben investeringen om lagere verbruiken te realiseren zoals betere isolatie, LED verlichting en schonere arbeidsmiddelen en machines meegeholpen aan de grote reductie. Maar er valt nog veel meer winst te behalen door het continu blijven investeren in schonere arbeidsmiddelen en machines. Bekijk hier de CO₂-emissieverklaring De Hoop Terneuzen 2020 

Groep De Hoop heeft dan ook de ambitie uitgesproken om in de toekomst volledig CO₂-neutraal te worden. Het grootste deel van de emissies binnen de groep wordt nu nog veroorzaakt door het brandstofverbruik van het rijdend materieel. De vrachtwagens, wielladers, heftrucks, kranen en bobcats zorgen voor het transport binnen onze organisatie. Zowel op de eigen bedrijfsterreinen als het transport richting de klant. Door vrachtwagens op blauwe diesel te laten rijden, kunnen we per vrachtwagen 89% daling van CO₂-uitstoot ten opzichte van het rijden op gewone diesel realiseren.

Blauwe diesel

Blauwe diesel, ook bekend onder de naam HVO, wordt gemaakt van plantaardige afvalresten. Deze afvalresten komen uit plantaardige oliën die afkomstig zijn van verschillende soorten voedsel. Normaal gesproken worden deze afvalresten verbrand of op een afvalplaats gestort. Dankzij een nieuwe techniek kunnen deze afvalresten nu gebruikt worden voor het produceren van blauwe diesel. Omdat blauwe diesel gemaakt wordt van plantaardig afval is deze brandstof fossielvrij en zorgt per vrachtwagen voor 89% daling van CO₂-uitstoot ten opzichte van het rijden op gewone diesel. Om de CO₂-uitstoot binnen de groep verder te laten dalen zullen we stelselmatig overstappen naar het rijden op blauwe diesel.

Ook wordt er nauwgezet gevolgd of elektrificatie, al dan niet in combinatie met brandstofcellen op waterstof reeds opportuun is als alternatief voor de klassieke verbrandingsmotoren.

Daarnaast worden ook de mogelijkheden bekeken om de resterende CO₂-uitstoot te compenseren. Een van de activiteiten die is ondernomen is de investering van 100 Ha bosaanplant in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het aanplanten van nieuwe bomen scheelt gemiddeld 10-14 ton CO₂ per hectare per jaar en levert meer compensatie van CO₂-uitstoot op, dan wanneer je de natuur zijn gang laat gaan.