De Hoop Terneuzen ontvangt als tweede bedrijf in Nederland koolstofcertificaten

16 juni 2022

In samenwerking met Staatbosbeheer is er vorig jaar met de projecten in Braakman-Zuid en Koewacht 14,6 hectare nieuw bos aangeplant. Op 16 mei 2022 is de CO2-emissiereductie van deze twee projecten officieel gevalideerd en opgenomen in het certificatenregister van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. We zijn trots dat we als tweede bedrijf van Nederland in dit register zijn opgenomen voor het aanplanten van nieuw bos. Het nieuwe bos legt CO2 vast en met deze 14,6 hectare heeft De Hoop Terneuzen een certificaat mogen ontvangen voor 1699 ton CO2 gevalideerde emissiereductie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Om de planeet ook voor toekomstige generaties te behouden, moet de CO2-emissie de komende decennia dan ook drastisch worden verlaagd. Vanuit onze visie: continuïteit op hele lange termijn als zelfstandig familiebedrijf, streven we naar een duurzame ontwikkeling van onze organisatie. Dit betekent ook het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De samenwerking met Staatsbosbeheer past binnen dit beleid.

De komende jaren komt er door een investering van De Hoop Terneuzen in totaal 100 hectare bos in Zeeland bij. De Hoop Terneuzen streeft naar een duurzame ontwikkeling en zorg voor de omgeving. Daarom draagt zij bij aan de investering van bosaanplant in Zeeland.

Gevarieerd bos

Nieuw bos heeft naast een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering nog meer functies. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit in de natuur, de kwaliteit van het landschap, waterbuffering en de gezondheid van mens en dier. Door het planten van een groot aantal verschillende boom- en struiksoorten ontstaan gevarieerde bossen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, langere periodes van droogte, ziektes en stormen. Voor een gevarieerd bos maakt Staatsbosbeheer onder meer gebruik van bekende en streekeigen soorten zoals de eik, beuk, de linde en de gewone esdoorn, maar ook van minder bekende bomen zoals de veldesdoorn.

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is actief met het realiseren van CO2-reductie binnen de landsgrenzen van Nederland. SNK geeft certificaten uit aan CO2 emissiereductie projecten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten waarvoor nog geen beleid bestaat en die normaal niet zouden zijn gerealiseerd. Houders van de certificaten zijn partijen die vrijwillig bijdragen, bijvoorbeeld omdat ze willen bijdragen aan het behalen van de doelen van het Parijs-akkoord. Het certificaat vormt het bewijs van deze bijdrage. Het certificaat wordt door onafhankelijke deskundigen beoordeeld en borgt de emissiereductie. SNK biedt zodoende een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatcrisis en stimuleert innovatieve klimaatoplossingen.