Volledig elektrisch aangedreven betonmixer De Hoop Betonmortel

24 februari 2022

Voortaan wordt de levering van betonmortel deels op duurzame wijze vervoerd. Binnenkort wordt er namelijk een volledig elektrisch aangedreven betonmixer  geleverd bij De Hoop Betonmortel. De elektrische mixer heeft niet alleen een positief effect op de luchtkwaliteit, maar ook de geluidsoverlast wordt sterk gereduceerd. Hiermee wordt inhoud gegeven aan duurzaam bouwtransport.

Sinds twee maanden rijdt er als pilot een elektrisch aangedreven betonmixeroplegger voor De Hoop Betonmortel. Dit bevalt zo goed dat er voor gekozen is om een volledig elektrisch aangedreven betonmixer aan te schaffen.

Dieselmotoren op de mixeropleggers voldoen niet langer aan de hedendaagse milieu-eisen en dat  past niet meer binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van De Hoop Terneuzen.

Er is binnen ons concern veel aandacht voor de ecologische ontwikkeling in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid van De Hoop Terneuzen bij verschillende projecten die de betonketen sluiten. Maar ook de investering van 100 hectare bosaanplant in samenwerking met Staatsbosbeheer past binnen dit beleid en is onderdeel van de organisatiedoelstelling om CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en te compenseren.

Ook het voornemen om het rijdend materieel van de betonmortelsector elektrisch te laten rijden past binnen dit beleid.