CO2-emissie De Hoop Terneuzen 2022

27 december 2023

De Hoop Terneuzen is constant op zoek naar kansen en mogelijkheden om haar voetafdruk te reduceren dan wel te compenseren. Zo wordt onder andere geïnvesteerd in schonere arbeidsmiddelen waarbij de aandrijving plaatsvindt doormiddel van elektriciteit, HVO brandstof of een ander schoner alternatief dan fossiele brandstof. Voorbeelden zijn de toepassing van energie-efficiënte en- of elektrisch aangedreven voertuigen.

Innovatieve productontwikkelingen met het oog op een circulaire economie zoals het plaatsen van zonnepanelen, compensatie van goederenvervoer en ingekochte brandstof, uitsluitend gebruik van groene stroom, werken met lokale ondernemingen en het leveren van een bijdrage doormiddel van het plaatsen van vele hectares aan bomen zijn aanvullende inspanningen welke worden genomen.

Bekijk de infographic met inzichten in de CO₂-emissie van De Hoop Terneuzen.