Alle betonmortelcentrales De Hoop Terneuzen CSC gecertificeerd

19 november 2021

Alle betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen hebben het CSC-certificaat voor beton behaald. Namens SGS overhandigde Jeroen Pos de certificaten op 17 november 2021 aan de bedrijfsleiders van de betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen.

In de afgelopen periode heeft SGS alle betonmortelbedrijven van De Hoop CSC gecertificeerd. Onze bedrijven Betonmortel Grevelingen, VTO, De Hoop Betonmortel en Betoncentrale Haringman hebben vanaf 17 november het zilveren certificaat in bezit. “Het verkrijgen van een CSC-certificering past binnen ons 'duurzaam ondernemen beleid'. Het op een duurzame wijze winnen van grondstoffen met respect voor de omgeving en met een open visie voor de relevante maatschappelijke belangen. De centrale waarden van De Hoop Terneuzen: continuïteit, evenwicht en loyaliteit passen zeer goed bij de kernwaarden die een duurzame economie vraagt. Begin 2019 is daarom ook het besluit genomen om voor al onze Nederlandse betonmortelcentrales een certificering te laten uitvoeren naar de CSC-standaard. Als pilot hebben de centrales van Betoncentrale West-Brabant in 2019 al het certificeringtraject doorlopen. Nu zijn al onze centrales met succes gecertificeerd.”, aldus Henk van Holten, commercieel manager betonmortel.

Concrete Sustainable Council

CSC staat voor Concrete Sustainable Council en is een wereldwijd keurmerk voor beton. Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Als aanvulling hierop geven keurmerkhouders advies over het milieuprofiel van beton en leveren ze een hoge kwaliteit beton. Daarnaast streven keurmerkhouders naar een hoge inzet van secundaire materialen. Ook moet de verantwoorde herkomst van grondstoffen worden aangetoond.

Circulaire economie

Op basis van internationale afspraken door de nationale overheid zijn er doelstellingen geformuleerd die van grote invloed zijn op de bouwketen. In 2050 moeten we een volledig circulaire economie hebben. Wij nemen geen afwachtende houding aan, nieuwe ontwikkelingen worden dan ook sterk aangemoedigd. Tenminste, als ze daadwerkelijk circulair zijn. Zogenaamde “Greenwashing” is een no-go. 

Er zijn al diverse initiatieven operationeel zoals het toepassen van betongranulaat in vers beton, de recycling van ons eigen productieafval, nieuwe producten op basis van secundaire grondstoffen en de productie van cascowoningen. Daarnaast worden er van steeds meer producten de relevante milieu-indicatoren meegeleverd, zodat de klant niet alleen geïnformeerd wordt over technische zaken, maar ook over de prestatie ten aanzien van de belasting van het milieu.

Er is binnen ons concern veel aandacht voor de ecologische ontwikkeling in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid van De Hoop Terneuzen bij verschillende projecten die de betonketen sluiten. Maar ook de investering van 100 hectare bosaanplant in samenwerking met Staatsbosbeheer past binnen dit beleid en is onderdeel van de organisatiedoelstelling om CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en te compenseren.