Brussels geld voor groene waterstofketen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

7 december 2023

Woensdag 6 december reikte gedeputeerde Jo-Annes de Bat een cheque van € 647.436 uit voor het project ‘Groene waterstofketen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen’. Hiermee willen Brussel en de Provincie Zeeland het gebruik van waterstof een boost geven.

Met het project ontwikkelt H4A samen met de projectpartners, De Hoop Terneuzen, , Syndus Group, De Pooter Olie en Multraship Towage & Salvage in Terneuzen een keten voor lokaal geproduceerde groene waterstof. Deze waterstof wordt afgenomen door de projectpartners en door lokale bedrijven met zwaar materieel, zoals trucks, heftrucks, bouwmaterieel, graafmachines en schepen.

Consortium

Het project is tot stand gekomen door de inzet en samenwerking van vijf regionale (familie)bedrijven: De Hoop, Multraship, Syndus Group, De Pooter Olie en H4A. Samen vormden zij een consortium. Mede door de steun die het consortium vanuit OPZuid en de Provincie Zeeland ontvangt kan het project van start gaan.

Groene waterstofketen

Het doel van het project ‘Groene waterstofketen zwaar materieel Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen' is om in Terneuzen een keten te ontwikkelen voor lokaal geproduceerde groene waterstof. Deze waterstof wordt afgenomen door de projectpartners en lokale bedrijven met zwaar materieel, zoals trucks, heftrucks, bouwmaterieel, graafmachines en schepen. Voor dit soort zware toepassingen is elektrificatie alleen, onder meer vanwege de toenemende netcongestie, geen goede optie en is waterstof het enige realistische, duurzame alternatief.

In Terneuzen wordt door VoltH2 een waterstoffabriek gebouwd, die vanaf 2026 groene waterstof gaat uitleveren. Deze fabriek wordt voorzien van groene stroom, die geleverd gaat worden door een windturbine van Zeeuwwind op de Axelse vlakte. Op termijn zal er dus groene, lokaal geproduceerde waterstof in Terneuzen beschikbaar komen voor lokale bedrijven. Maar eerst zal een aantal bottlenecks moeten worden opgelost.

Bouw waterstoftankstation

Een eerste bottleneck betreft de distributie naar de eindgebruikers. Daarom wordt er eerst een waterstoftankstation gebouwd, dat geschikt is voor het tanken van voertuigen, maar eveneens toegankelijk is voor schepen. De locatie daarvoor is beschikbaar op een tankstation dat zal worden omgebouwd naar waterstof. Deze ligt dicht bij de waterstoffabriek die door VoltH2 wordt gebouwd en die vanaf 2026 groene waterstof kan leveren. Voor de ombouw van het tankstation zijn de benodigde vergunningen verleend.

Een tweede bottleneck is de prijs van groene waterstof. Bij de start kost lokaal geproduceerde waterstof zo'n € 35/kg. Dat is ruim € 20/kg duurder dan de waterstof die nu verkocht wordt op andere tankstations. Met dit tarief stapt niemand over op waterstof aangedreven materieel. De prijs van groene waterstof zakt pas bij een afname van 1.000 kg/week naar een marktconform tarief van € 15/kg. Een kip-ei situatie die alleen maar kan worden doorbroken door eerst voldoende afzet van groene waterstof te creëren.

Doel van het project

Dit project heeft tot doel deze twee bottlenecks weg te nemen. Met dit project nemen de projectpartners een pionierende rol in de toepassing van zwaar materieel zoals trucks, graafmachines, heftrucks en vaartuigen op waterstof. In samenwerking met de HZ University of Applied Sciences en Impuls Zeeland kan het consortium de toepassing van groene waterstof voor zwaar materieel in de praktijk testen, ontwikkelen en realiseren.

Dit project leidt tot de realisatie van het eerste waterstoftankstation in Nederland dat zowel geschikt is voor voertuigen en vaartuigen.

Proeftuin

Om deze innovaties mogelijk te maken starten de projectpartners een waterstof proeftuin waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. Vervolgens worden nieuwe gebruikers van waterstof in de regio bijgestaan met advies zodat ook zij kunnen overstappen naar waterstof materieel. Daardoor kan er sneller worden opgeschaald naar 1.000 kg per week. Bij het bereiken van 1.000 kg afzet per week (in 2027) ontstaat er een rendabele businesscase voor alle schakels in de keten, van productie van groene stroom en groene waterstof tot distributie en afname.

Europese steun

Door cofinanciering vanuit OPZuid wordt de onrendabele top van de opstartjaren weggenomen en nemen de exploitatierisico's voor groene waterstof af. Het biedt de projectpartners de mogelijkheid om de stap naar lokaal geproduceerde groene waterstof te kunnen zetten. Dit versnellingsproject is de laatste stap die daarvoor nodig is.