CO2-emissie De Hoop Terneuzen 2019

6 maart 2020

Hoeveel gas hebben we nodig voor het verwarmen van onze gebouwen, hoeveel brandstof verbruiken onze vrachtauto’s en hoeveel elektriciteit kopen we jaarlijks in? Deze vragen worden jaarlijks gesteld om na te gaan welke voetdruk we als bedrijf achterlaten. Groep De Hoop heeft de ambitie uitgesproken om in de periode 2010-2020 de CO₂-uitstoot met 20% te reduceren.

De Hoop Terneuzen registreert sinds 2010 de CO₂-uitstoot van al haar activiteiten. De cijfers van 2019 zijn min of meer vergelijkbaar met 2018. In voornamelijk de betonmortelsector is minder geproduceerd ten opzichte van 2018. Dit komt mede door de strengere eisen met betrekking tot milieu welke direct invloed hebben op de bedrijfsvoering en dus productie. De belangrijkste oorzaken zijn de problematiek rond PFAS en de stikstofuitstoot waardoor veel bouwprojecten stil zijn komen te liggen.

Het grootste gedeelte van de emissies wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van het rijdend materieel. Een opvallend punt is wel dat het brandstofverbruik van materieel is afgenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt dor een lagere productie maar ook door investeringen in schoner materiaal.

De CO₂-uitstoot van De Hoop Terneuzen is voor een groot deel afhankelijk van de intensiteit van haar activiteiten. Daarom wordt er naast de absolute emissies ook gekeken naar relatieve emissies en per m3 beton.

Bekijk de infographic met inzichten in de CO₂-emissie van De Hoop Terneuzen.